Zmiany w systemie ADA - 15.08.18.0

 

Ogólne

  • Wszystkie moduły – dodano obsługę klawiszy F2-F12 jako skróty do przycisków na pasku narzędzi. Wyjątki: klawisz F9 – wywołanie zmiany
    admg/rok/miesiąc; F10 – przełączenie modułu.
  • Optymalizacje wewnętrzne – poprawa stabilności, szybkości pracy i uruchamiania, optymalizacje powiązań między modułami.
  • Modernizacja paska postępu operacji.

 

Czynsze

  • Dokumenty – Wydruk naliczeń pionowy – funkcja zmodernizowana i rozbudowana.

 

Faktury

  • Wydruk zestawienia – rozszerzono drukowane informacje o administracji.

 

FK

  • Rejestr – VAT-7 – poprawka kosmetyczna wydruku deklaracji VAT-7(15).

 

Sekretariat

  • Email – poprawka umożliwiająca wysyłanie emaili z plikami osadzonymi za pośrednictwem protokołu https.