System ADA

System Ada produkcji Zakład Informatyki Stosowanej PIXEL, jest oprogramowaniem przeznaczonym do obsługi nieruchomości, który jest skierowany do spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych oraz innych instytucji z sektora mieszkaniowego.

Oprogramowanie dla spółdzielni czy też programy dla wspólnot posiadają identyczna funkcjonalność jednakże różnią się ilością obsługiwanych lokali, dlatego też przygotowaliśmy trzy różne wersje pod względem ilości obsługiwanych lokali.

 

Dostępny jest w wersjach:

w e r s j a o p i s
standard dla małych i średnich baz do 4000 lokali
L wersja obsługująca bazy od 4000 do 8000 lokali
XL wersja obsługująca duże bazy powyżej 8000 lokali
M o d u ł y

Czynsze Media FK Kasa Windykacje
Wkłady DCM EN Kredyty WEB
Środki Trwałe Magazyn Zgłoszenia Info Sekretariat
Koszty Meldunki Faktury Przelewy PN
Okna ADA-NET JPKPlus(+)    

view site

historia_zmian

historia_zmian