ADA - Czynsze

System zapewniający obsługę naliczeń i wpłat za lokale mieszkalne. Dzięki elastycznej konstrukcji możliwe jest dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby składników czynszu i określenie dla nich metod naliczania.

 

czynsze

Charakterystyka modułu (programu) Czynsze:

 • Pełna ewidencja należności i wpłat za zajmowany lokal;
 • Analizy finansowe;
 • Naliczanie odsetek z uwzględnieniem indywidualnych przypadków (rozłożenie zaległości na raty, zaniechanie poboru odsetek);
 • Współpraca z księgą meldunkową - usprawniona ewidencja o zameldowaniach i wymeldowaniach czasowych;
 • Automatyczne rozliczanie składników płatnych z dołu i góry;
 • Zastosowanie kart opłat o zmienionej strukturze pozwala na obsługę zmiany kilku lokatorów w jednym lokalu w tym samym miesiącu;
 • Możliwość rozliczania do 1000 wspólnot;
 • Ewidencja i analityka dodatków mieszkaniowych;
 • Zaawansowany system windykacji;
 • Ewidencja spraw sądowych;
 • System wystawia faktury VAT oraz korygujące, także w oparciu o przesłane informacje z systemu Media;
 • Automatyczne przesyłanie danych do systemu FK i Koszty;
 • Automatyczne pobieranie wpłat z sytemu Kasa;
 • Współpraca z systemem Media pozwala na rozliczanie wody, gazu i CO lokali wyposażonych w indywidualne liczniki;