ADA - Media

media

Rozliczenie opłat za cw, zw, co, i inne media. Połączenie z modułem Czynsze pozwala przesłać do programu Czynsze wyniki rozliczenia z systemu Media oraz skorygować stany poszczególnych kont dla rozliczanych zasobów. Możliwość wystawiania faktur korygujących w systemie Media.