ADA - Środki Trwałe

st

System prowadzący ewidencję i amortyzację majątku trwałego. Do ewidencji można wprowadzać środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie i inne. Amortyzacja wyliczana jest w cyklu bilansowym i podatkowym.