ADA - Meldunki

Moduł Meldunki przeznaczony jest dla jednostek o dowolnym profilu działalności, zaangażowanych w ewidencję spraw meldunkowych, a więc dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Wsparcie dla generowania deklaracji śmieciowych.


meldunki