ADA - Zgłoszenia

zgloszenia

System ewidencji zgłoszeń awarii, usterek oraz innych dowolnych zdefiniowanych przez operatora zgłoszeń. Ewidencja zgłoszeń oraz możliwość dowolnego jego filtrowania.

System przeznaczony dla działu administracji.