ADA - ADA INFO (system informowania kierownictwa)

System informowania kierownictwa. Program przeznaczony dla kierowników jednostek. Przedstawienie wyników i danych z podstawowych programów systemu ADA. Zestawienie przekrojowych danych niezbędnych dla podejmowania decyzji ekonomicznych i technicznych.