ADA - Ewidencja nieruchomości

en

System opisujący nieruchomość wraz ze związanymi z nim obiektami, gruntami, środkami trwałymi. Wydruki przekrojowe: wykazu nieruchomości, wykazu obiektów, wykazu zasobów (mieszkań, lokali, garaży) wykazu gruntów. Wydruki kart nieruchomości.